YOU decide how to Accelerate!

Chase your DREAMS!

vind je startpunt

Training en coaching, vanuit de interesse en belevingswereld van de deelnemers met een helder doel en een aantoonbaar resultaat; dat is het belangrijkste uitgangspunt van ApeXa! Iedereen is anders. Maar naast verschillen zijn er ook altijd overeenkomsten:

TRAINING WAARBY ALLE DEELNEMERS BETROKKEN ZYN EN PLEZIER KRYGEN OM MET DE ONDERWERPEN VERDER TE GAAN. DAT GAAN WY REGELEN!!

Dat startpunt vormt de basis voor het pad wat we met elkaar gaan bewandelen. En natuurlijk kunnen we onderweg een andere afslag nemen. Even iets minder veilig kan ook verfrissend zijn. Maar met het juiste doel voor ogen. Niet leuk gaan doen om het leuk doen, maar om de inhoud helder te krijgen.

HET BESTE UIT JEZELF

Niemand heeft zoveel recht op ontwikkeling en ontplooiing als onze kinderen. Nog vrij van vooroordelen en sociaal wenselijke beperkingen zitten zij vol prachtige dromen.
Op het moment dat kinderen geconfronteerd worden met teleurstelling brokkelt er iedere keer een stukje vertrouwen in een mooie toekomst af. Als kinderen in een (sociaal) onveilige situatie komen blijft er soms zelfs helemaal niets meer over van al die mooie dromen.

APEXA 4KIDS IS GERICHT OP HET NAJAGEN VAN DROMEN, OMGAAN MET TELEURSTELLING EN VERLIES, ZELFVERTROUWEN EN DOORZETTINGSVERMOGEN.

Dat hebben we gegoten in een uitdagend, fysiek, creatief en natuurlijk een megacool jasje.

APEXA - WHAT'S IN A NAME

De naam ApeXa komt van "apex". Een term uit de auto- en motorsport waarmee het ideale punt in een
bocht wordt aangeduid om zo hard mogelijk te kunnen uitaccelereren. Om dit punt te vinden en optimaal te benutten moet alles samenvallen:
- de juiste voorbereiding, de juiste begeleiding en het juiste materiaal;
- op tijd remmen en op de juiste momenten (bij)sturen;
- vallen, weer opstaan en blijven oefenen;
- en als alles dan op de juiste plek valt: volgas die bocht uit met een enorme smile op je gezicht.

Maar één ding staat altijd centraal: Jij zit achter het stuur! YOU decide how to Accelerate!