TEAMWORK bouwt huizen als kastelen

teamwork makes the dream work


"Ik geloof niet in teammotivatie. Ik geloof slechts in het klaarstomen van een team waardoor ze zelf meer vertrouwen krijgen dat ze de wedstrijd tot een goed einde gaan brengen."
Tom Landry, coach van de Dallas Cowboys met 20 opeenvolgende titels.

Hoe kan het toch gebeuren dat op papier veel betere teams met enige regelmaat verliezen van underdogs? Een groep talenten, harde werkers, pientere koppen of ervaren rotten is nog geen garantie op succes. Dat weten we allemaal en toch wordt er binnen bedrijven veel meer gestuurd op persoonlijke resultaten dan op teamprestaties. Best vreemd eigenlijk. In de teamsport wordt bijna continue gezamenlijk getraind met daarbinnen de focus op je eigen rol om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan het teamresultaat.
Weten wat je aan elkaar hebt, elkaars sterke en zwakke punten herkennen, erkennen, daarop inspelen en gebruik van maken. Dat kan alleen als je elkaar kent en het een en ander met elkaar hebt meegemaakt en daar helpen wij heel graag bij. Teamontwikkeling is wat ons betreft het allermooiste wat er is!

Uiteindelijk is ieder traject een maatwerktraject. Om toch enige richting te geven biedt ApeXa een aantal basistitels aan waaronder:

- Bevlogenheid - De 3 kernen van bevlogenheid
Bevlogenheid is volgens Schaufeli gebaseerd op 3 principes. Namelijk: vitaliteit, toewijding en absorptie.
Klik hieronder voor meer informatie over dit enorm aanstekelijke item.

- Themagecentreerde InteractieBe your own chairperson!
Themagecentreerde interactie is ontwikkeld door Ruth Cohn (1912-2010). Haar uitspraak 'Be your own chairperson!' is de basis voor het denken vanuit je eigen verantwoordelijkheid. Maar daarnaast zijn er nog 3 belangrijke waarden. Namelijk de uit te voeren taak, de groep waar je mee moet samenwerken en de omgevingsfactoren die van invloed zijn.
TGI is bedoeld als aanjager van persoonlijke leiderschap en stimuleert daarmee o.a. gelijkwaardigheid, creativiteit, samenwerking, autonomie en zelfsturing.
U ziet het: alle moderne en hippe thema's zijn ouder dan het lijkt. TGI bestaat al jarenlang, maar is nog steeds (of beter gezegd: eindelijk) super actueel!

- Respect binnen teams – Eerlijk gezegd ben ik behoorlijk allergisch voor jou valkuil.
De kernkwaliteiten van Daniël Ofman zijn nog steeds een prachtig instrument om je eigen sterke en zwakke kanten te ontdekken. Maar ook hoe je de sterke kanten van anderen kan herkennen. Misschien mis je zelf deze eigenschappen stiekem een beetje of wekt het zelfs irritatie op. Hoe leuk is het dan om deze juist te leren respecteren of zelfs in je voordeel te gebruiken?

- Communicatie – Van feedback naar feedforward.
Een open cultuur waar mensen elkaar durven aanspreken op gedrag en prestaties. Utopie? Nou nee, niet persé. Het vraagt wel veel van mensen en er is wel serieuze begeleiding voor nodig. Hoe je het ook noemt: positieve kritiek, opbouwend commentaar, feedback, feedforward, dat maakt eigenlijk niet zo veel uit. Belangrijk is in ieder geval dat het gaat om ontwikkeling van de persoon, het team en de organisatie richting de toekomst en niet op het uit de sloot trekken van oude koeien.  

Uiteraard is ook inhoudelijk een volledig maatwerk programma mogelijk wat aansluit bij uw actuele wensen op het gebied van team development. Wij gaan daarover graag met u in gesprek!