Chase your DREAMS !

Niemand heeft zoveel recht op ontwikkeling en ontplooiing als onze kinderen. Nog vrij van vooroordelen en sociaal wenselijke beperkingen zitten zij vol prachtige dromen. Wie zijn wij om ze deze dromen te ontnemen?
Op het moment dat kinderen geconfronteerd worden met teleurstelling brokkelt er iedere keer een stukje vertrouwen in een mooie toekomst af. Als kinderen in een (sociaal) onveilige situatie komen blijft er misschien zelfs helemaal niets meer over van al die mooie dromen en krijgen ze in het ergste geval zelfs een hekel aan zichzelf. ApeXa 4Kids is gericht op het najagen van dromen, sociaal sterker worden en dat hebben we gegoten in een megacool jasje.

Challenging GOALS

individuele en/of teamontwikkeling

ApeXa 4Kids kan ingezet worden om individuele doelen te bereiken, maar is daarnaast zeer geschikt om aan groepsdoelen en groepsvorming te werken. De thema’s uit het programma zijn zeer goed toe te passen in projecten waarbij de groepsvorming het uitgangspunt is. Het is juist de focus op individuele groei en kwaliteiten die het groepsproces en de groei als team zal helpen ontwikkelen.
Er wordt gewerkt met zogenaamde Challenges. Iedere Challenge heeft een thema en na iedere Challenge kan er gedurende de week extra aandacht besteed worden aan dat thema middels individuele en/of groepsopdrachten.

Iedere Challenge is opgebouwd vanuit dezelfde uitgangspunten: het zogenaamde SAFE 2B principe. Afgeleid van S4F3B2.
Veiligheid is belangrijk voor een optimale ontwikkeling. Veiligheid zou je moeten krijgen van je omgeving, maar veiligheid heeft ook voor een groot deel te maken met zelfvertrouwen! Weten dat je iets kunt geeft je een veilig gevoel en om zelfvertrouwen te hebben zijn weer een aantal voorwaarden van belangrijk.

Het principe is opgebouwd uit:
De 3 F’en in JEZELF: F it, F ocus en F low
De 4 S’en richting je directe omgeving: sta S terk, zoek S amenwerking en S upport en S tel doelen
De 2 B’s in de wereld: de B and van invloed en de B ubble van betrokkenheid

SCHOOL- en VERENIGINGSPROGRAMMA

Bent u als school of vereniging geïnteresseerd in het programma van ApeXa 4Kids? Supergaaf! Het standaard programma bestaat uit ca. 10 lesuren, waarbij de ideale lesduur van één les 1,5 uur bedraagt. I.c.m. de aanwezigheid van een leerkracht of begeleider kunnen we zo'n 25 kinderen per groep indelen. De mogelijkheid bestaat om met een extra huiswerkprogramma te werken waarbij de kinderen ideeën en opdrachten mee krijgen om gedurende de week aan te werken.

DOWNLOAD HIERONDER DE FLYER VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN

Wil je meer info? Heb je een vraag of een opmerking? Reageer via de knop hieronder!!